Để bảo mật cho tài khoản của mình, các Tiên Hữu cần cập nhật thông tin số điện thoại bảo mật, có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào trang quản lý tài khoản TẠI ĐÂY

 

Bước 2: Cập nhật các thông tin bảo mật: Email, Mật khẩu, Thông tin cá nhân

 

Như vậy là Tiên Hữu đã hoàn tất cập nhật thông tin bảo mật để nâng cao bảo mật tốt nhất! 

 

Tiểu Cửu kính bút!