Giới Thiệu Hoạt Động Đồng Hành Song Tu

 

  • Sau khi kết hôn mới có thể tham gia hoạt động “Đồng Hành Song Tu”.

 

  • Cặp đôi phải tổ đội và trở về “Thần Hoàng Thành” mới có thể tham gia phụ bản “Song Tu”.


 

  • Khi tham gia phụ bản, 2 Tiên Hữu phải có cùng câu trả lời với nhau mới có thể qua ải. Tổng cộng có tất cả 5 ải tương đương với 5 câu hỏi.


 

  • Sau khi trả lời đúng 5 câu hỏi. Sẽ mở tu luyện trong 5 phút nhận được vàng khóa, cống hiến bang, EXP.

 

  • Kết thúc 5 phút tu luyện, Tiên Hữu click vào “Về thành” để thoát khỏi phụ bản và trở về “Thần Hoàng Thành”.

 

Trên đây là giới thiệu về hoạt động Đồng Hành Song Tu. Chúc quý Tiên Hữu có những giờ phút trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia thế giới Mị Hồ Thanh Khâu!

 

Tiểu Cửu kính bút!