Giới thiệu Hoạt Động Đồng Hành Lướt Sóng

  • Sau khi kết hôn mới có thể tham gia hoạt động “Đồng hành lướt sóng”.

 

  • Cặp đôi phải tổ đội và trở về “Thần Hoàng Thành” mới có thể tham gia phụ bản “Lướt Sóng”.

 

  • Phụ bản “Đồng Hành Lướt Sóng” sẽ diễn ra trong 5 phút, sẽ nhận được EXP,vàng khóa và cống hiến bang.

 

  • Sau khi tiêu diệt Thái Hoa Tặc sẽ nhận được đá cường hóa, hoa hồng.

 

  • Kết thúc 5 phút tu luyện, Tiên Hữu click vào “Về thành” để thoát khỏi phụ bản và trở về “Thần Hoàng Thành”.

 

Trên đây là giới thiệu về hoạt động Đồng Hành Lướt Sóng. Chúc quý Tiên Hữu có những giờ phút trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia thế giới Mị Hồ Thanh Khâu!

 

Tiểu Cửu kính bút!