Quý Tiên Hữu thân mến,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng đặc sắc tại Mị Hồ Thanh Khâu. Khi trở thành VIP, Tiên Hữu sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền & đãi ngộ vô cùng lớn.

Dưới đây là nội dung tổng quan về hệ thống này để các vị Tiên Hữu hiểu rõ hơn về đặc quyền VIP:​

1. Cấp Độ VIP

  • Tỷ lệ nạp: 10.000 VNĐ = 10.000 Kim Phiếu

 

2. Đặc Quyền VIP

VIP 0

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13

VIP 14

VIP 15

 

Tiểu Cửu kính bút!