Giới thiệu tính năng: Công Huân

 

Tổng quan :

 • Trong trò chơi, các hoạt động PK và hoạt động hằng ngày có thể nhận được công huân..
 • Tích lũy công huân có thể nhận được các Quân Hàm, và các Quân Hàm tăng thêm thuộc tính cho nhân vật.
 • Điểm Công Huân có thể sử dụng để mua các đạo cụ, thời trang, nguyên liệu… trong shop công huân.

 

 • Ngoài ra người chơi có thể xem được xếp hạng công huân của mình


 

Có hai cách chính để nhận được công huân:

 • Nhận khi tham gia nhiệm vụ pk trong quốc gia hoặc sự kiện
 • Tham gia các nhiệm vụ hộ tống tiên ngọc, đá thần ngũ sắc, và do thám ma, tiên, quỷ quốc, …và nhận các phần thưởng xứng đáng khác nhau dựa theo cấp phẩm hoàn thành nhiệm vụ để đưa thưởng công huân khác nhau

 

 • Tham gia vào các hoạt động thời gian, giết boss, shop , v.v. để nhận được

 

 • Tham gia chiến quốc, tổng kết nhận công huân.

 

Công huân khi giết người:

 • Diệt 1 tên địch quốc (diệt trong nước hoặc liên minh k nhận công huân) nhận công huân cơ bản là 20, có những yếu tố ảnh hưởng sau:
 • Trong nước, giết địch quốc 200% công huân.
 • Khu trung lập, giết địch quốc 100% công huân.
 • Ngoài khu vực quốc gia, diệt địch quốc 50% công huân.
 • Trong 20p diệt cùng 1 người k thể nhận công huân
 • Tiêu diệt địch cấp cao hơn bản thân công huân nhận được nhiều hơn, thấp hơn bản thân bị giảm:

 

Cấp độ thực của kẻ thù - chênh lệch cấp độ so với cấp độ thực của chính bạn & Tỷ lệ thành tích:

 • Chênh lệch cấp độ> 100: 150%
 • 50< chênh lệch cấp độ <=100: 120%
 • -20<chênh lệch cấp độ <=50: 100%
 • - 50<chênh lệch cấp độ <= -20: 80%
 • - 100<chênh lệch cấp độ <= -50: 50%
 • - 200 <chênh lệch cấp độ <= -100: 20%
 • Chênh lệch hạng < = -200: 0%

- Có giới hạn trên đối với công huân nhận được khi giết địhc mỗi ngày, giới hạn trên là 2000, và bạn không thể tiếp tục nhận công huân vượt quá giới hạn trên;
- Mỗi ngày 2:00-10:00 không thể nhận điểm Công Huân.
- Quân hàm sẽ được reset mỗi tháng một lần.

 

Giá trị sử dụng xứng đáng:

 • Điểm Công Huân có thể được đổi thành các vật phẩm trong Cửa hàng công huân.
 • Đạt được Điểm Công Huân có thể tăng cấp quân hàm.
 • Khi Điểm Công Huân đạt được đạt yêu cầu, quân hàm sẽ tự động tăng lên.

 

Quân hàm:

 1. Quân hàm tăng thuộc tính và số lượng thuộc tính được thêm vào khác nhau tùy thuộc vào cấp bậc.
 2. Quân hàm hiện tại được hiển thị trên đầu Tiên Hữu
 3. Màu hiển thị là [Vàng].
 4. Cấp bậc quân hàm:
 • Không nhập lưu: Bật Mã Ôn
 • Chính Cửu Phẩm: Thập trường
 • Chính Bát Phẩm: Bách trường
 • Chính Thất Phẩm: Thiên trường
 • Tòng Lục Phẩm: Tướng binh phó vệ
 • Chính Lục Phẩm: Hãm trận đô vệ
 • Tòng Ngũ Phẩm: Phủ di hộ quân
 • Chính Ngũ Phẩm: An di hộ quân
 • Tòng Tứ Phẩm: Thảo khấu hiệu vệ
 • Nhị Đẳng Công: Trấn quân Đại tướng quân
 • Nhất Đẳng Công: Phụ Quốc Đại Tướng Quân
 • Vương: Đại Tướng Quân Vương

 

Trên đây là giới thiệu về tính năng Công Huân. Chúc quý Tiên Hữu có những giờ phút trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia thế giới Mị Hồ Thanh Khâu!

 

Tiểu Cửu kính bút!